Itorah je rukom crtani platformer inspiriran srednjoameričkom kulturom

Itorah je rukom crtani platformer inspiriran srednjoameričkom kulturom

Izdavač Assemble Entertainment i developer Grimbart Tales objavili su da će krajem ove godine izdati platformsku akcijsku avaturu Itorah u kojoj ćete spašavati svijet Nahucana od smrtonosne i misteriozne kuge kao posljednja preživjela pripadnica ljudske rase.

Read more